Home » Стил на работа

Стил на работа

Проектите се управляват и внедряват от мултидисциплинарен екип от специалисти, включително експерти по околна среда и съответното законодателство на РБългария и ЕС, информационни експерти, специализирали се в областта на Географските Информационни Системи, хидрогеолози, химици, технолози, инженери и геолози. Именно тяхната съвместна работа прави възможно определянето и решаването на сложни геоложки и екологични проблеми; като високото качество на извършваната работа отговаря на всички международни стандарти. За да бъде в синхрон с тях, “ГЕОХИДРОКОНСУЛТ” поддържа регулярни контакти със съответните министерства, държавни органи и международни институции. Разработените от нас програми за обработка на получената информация в полеви условия са съобразени с изискванията на нормативните документи за нашата страна, като при желание на клиента се прилагат и изискванията, заложени в международни стандарти. Получените резултати се предават в доклад с изискваните графични приложения, позволяващ проектирането и строителството да се извърши при оптимални условия с минимум разходи.