Home » СОНДИРАНЕ

СОНДИРАНЕ

Фирмата разполага с специализирана сондажна апаратура, подходяща за всички видове ядково проучвателно сондиране, хидрогеоложко сондиране и изграждане на сондажно-изливни пилоти.

Untitled-9Основните дейности по направлението са инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, изграждане на водоснабдителни системи за добив и експлоатация на подземни води, изграждане на укрепителни съоръжения за стабилизиране на изкопи, неблагоприятни геодинамични явления и преминаване на литоложки разновидности, неподходящи за фундиране на сгради и съоръжения.

Наличната техника включва следните автосонди: УРБ 2,5 А, УРБ 2А2, СБА500.

Високата степен на професионализъм и мобилността на сондажните екипи, гарантира качество и бързина на извършените услуги.