Home » За нас

За нас

ГЕОХИДРОКОНСУЛТ е частна консултантска и инженерингова компания, осигуряваща услуги в областта на хидрогеологиятагеологиятаинженерната геология,сондирането, защитата и опазването на околната среда, изготвяне на методика за прилагане на най-добри налични техники за промишлените дейности на нови и действащи промишлени инсталации и съоръжения. Стратегията на разработване на проекти на компанията е гъвкава, което и позволява да отговори на нуждите на клиентите чрез определяне на отговорностите и решаване на проблемите им. Този подход намира отражение в множеството проекти, успешно управлявани и изпълнени от Геохидроконсулт. Поради това, фирмата се нарежда между малкото компании с репутация, способни да посрещнат дори и най-специфичните изисквания в най-предизвикателна околна среда.

Чрез напълно професионален подход Геохидроконсулт се стреми да фокусира практическия си опит в Република България, и да използва аналитичните си способности за подпомагане на ефективното вземане на решения. Това се прави чрез стриктно спазване на следните работни принципи, а не чрез предлагане на стандартизирани решения и продукти.